مداخلات دشمنان درخاک افغانستان 

از مدت هاست که افغانستان باآنکه بطورغیر مستقیم ازجانب دشمنان وطن

وبعضی ازهمسایه های مداخله گرمورد تجاوزوباعث بخاک وخون کشید ن

ملت ستم دیدهء آن گریده است  که مــردم وطن رادراین سی سال جنگ بفرار

  ازوطن مجبورنموده و باترک خانه و کاشانه ی خودبه کشورهای دیگران

آواره وسرگردانند  که حکومت های وقت یا نسبت ضعف که داشته اند ویاهم

خود نخواسته اند که جلوچنین مداخلات آنها را بگیرند. اکنون با موجودیت

عساکر43 کشوردرافغانستان,دولت پاکستان بیرحمانه بافیرراکت هادرولایت

ننگرهاروکنرباعث کشته شدن افراد بیگناه وطن گردیده که دولت افـغانستان

دربرابراین اعمال زشت آنان سکوت اختیارکــرده و هیچ عکس العملی تـــا

کنون ازجانب خود نشان نداده است . دراثر همین بی تفاوتی هاودست بسته

نشستن بوده که محترم جنرال امین الله امرخیل قوماندان امنیهء سرحدی کنر

بادیدن کشته شدن افراد بی دفاع وطن و از جانبی  نسبت عدم صدورفرمان

مقامات بالائی در برابرحمله های راکتی پاکستان و دست به اقدامی نزدن,

مجبور به استعفا ومنحیث  یک فرزند افغان تجاوز درخاک خویش راتوسط

بیگانه ها بــرای خودعاردانسته چنانچه که خوددرمصاحبهءخویش ازطریق

رسانه هابیان کرد( این بی غیرتی تاریخی را پذیرفته نمیتوانم ) چنین گـــام

شجاعانه را برداشت که اورا حق بجانب دانسته زیرا عساکرخارجی نیز در

آن نقاط کشور حضور دارند که دربرابر پاکستان خاموش نشسته و تما شا

گرانند. که مردم شجاع کابل روز شنبه نیزبهمین منظوربه نظاهرات پرداختند

امید وارم که این اقدام محترم امر خیل گام نخست و اعلان وحد ت ملت

افغانستان دربرابردشمنان خاک و وطن با شد .

وظیفه ء دولت در این راستا چه است ؟

درصورت مداخلات آنان دولت افغانستان نیزمیتواند که باآنان جدی برخورد

نماید.تاباردیگرهوای چنین دست درازی هارا نداشته باشند.  

چرا دولت افغانستان در برابرمداخلات حکومت پاکستان سکوت اختیارکرده

است؟آیا ملت افغانستان را بیشترازاین آمادهء قربانی دادن میسا زند ؟

آیا قربانی ملت افغان دراین بیشتر از سه دهه جنگ کفایت نمیکند ؟

پاکستان با فیربیشتراز 700 راکت  خانه های مردم این نقاط را ویران کرده

 است دستآویزی هم بیشترازاین بخاطرویرانی افغانستان بوده نمیتواند .

 دشمنان چنان در وطن ما تسلت پیدا کرده اند هر کجا را که بخواهند آن را

ویران و پلانهای شوم خویش را تطبیق میکنند .

چنانچه که با گرفتن امنیت وکنترول جدی  دشمن میتواند که تا منزل اول

هوتل (انتیرکانتینانتال) خودرا برساند ودرآنجا انفجاردهد. آیا شخص عادی

  وبدون کمک اشخاص مقتدر میتواند که خود را تا آنجا برساند ؟

میگذارند تا کشته شدن چند فرد ملکی و ویران شدن و سوختن یک قسمتی

ازهوتل وانگاه بکمک میرسند. حال واحوال مرکز(پایتخت) که چنین باشد پس

در دیگرولایات و ولسوالی ها با محدود بودن قوای امنیتی چه میگذرد.

          اوضاع نا امن , بی بند وباری ها دراین اواخرازحد گذشته است

اینهمه بخاطر ی است که میخواهند اردوی افغانستان ومردم مارا نگران

بسازند وازاین طریق درانتقال قدرت سکتگی وارد کنند.

شمال کشور که یکی از آرامترین نقطهء وطن بود درآتش ناآرامی ها می

سوزد و دست مداخله گران به بی ثباتی آن دراز شده است .

افغانستان درجمع کشورهای جهان بعد از سومالی  پرفساد ترین کشوردنیا

محسوب میشود .فقر و بیکاری داد میزند . مواد مخدرکه جوانان وطن را

روزتاروزبه پرتگاه نابودی سوق میدهد دربین جوانان بیشتر از قبل شـده

است.قاچاق مواد مخدرازافغانستان به کشورهای دیگر توسط ما فیای مواد

مخدربیشتر از پیش جریان دارد . قاچاق انسان همچنان جلوش گرفته نشده

چنانچه که درولایت غزنی قاچاق انسان بشکل رسمی آن جریان دارد وحتی

این قاچاقچیان دفاتررسمی داشته و بمنظورفریب دادن جوانان ولایت غزنی

نماینده های را استخدام و بهمین منظورگماشته اند که آنان جوانان بیکارراگـم

راه کرده  بعد از گرفتن پول های شان که آنان خانه و کاشانه ی خود را به

فروش میرسانند تا تسلیم قاچاقچی نمایند و با قبول هزاران خطرجانی وطن

را ترک مینمایند .

        اگردروطن زمینه کاربرای جوانان مهیا شود چرا این نیروی فعال

وطن بجای خدمت به وطن خویش برده ممالک دیگر شوند.

هموطنان عزیز و گرامی باید که با یک پارچگی ووحدت بیشترازاین وطن

را نگذاریم که دشمنان وطن ازنفاق ملت افغاستان استفاده کرده ویران وتمام

هست و بود مارا به نابودی سوق دهند تا فردفرداین وطن درآینده نفرین شده

تاریخ نشده باشیم .بااحترام   

                              عزیزه عنایت

                                2/7/2011            

 

                      

 

 

 

 

/ 6 نظر / 32 بازدید
محمد

امام علی (ع) به فرزند خود امام حسن ( ع ) فرمود : اى فرزند ، از من چهار و چهار چیر را به خاطر بسپار كه چون كارهایت را به آنها به انجام رسانى ، هرگز زیانى به تو نرسد : برترین بى نیازیها عقل است و بزرگترین بینواییها حماقت است و ترسناكترین ترسها خودپسندى است و گرامیترین حسب و نسب ، خلق نیكوست . اى فرزند ، بپرهیز از دوستى با احمق ، زیرا احمق خواهد كه به تو سود رساند ،ولى زیان میرساند و بپرهیز از دوستى با بخیل كه او چیزى را كه بسیار به آن نیازمند هستى از تو دریغ می‏دارد و بپرهیز از دوستى با تبهكار كه تو را به اندك چیزى میفروشد . و بپرهیز از دوستى دروغگو ، كه او چون سراب است ، دور را نزدیك نشان می‏دهد و نزدیك را دور می‏نمایاند . کامنت زیبای شمارادیدم وشعرهای زیبای وبلاگتان را نیز خواندم. در راستای اثبات خدا با مطلبی جدید در خدمت شما هستم ممنونم قلمتان مانا [گل]

انجمن فرزانگان کویر

با سلام باید که دوست داشتنی ترین کارها در نزد تو........ )اعیاد شعبانیه بر شما مبارک باد) انجمن فرزانگان کویر

رهگذر

سلام بر خانم عزیزه عنایت: درود بر حس وطن دوستی شما .... قلم تان توانا تر باد.

محمد

به نام خدای مهر گستر مهر ورز سپاس خدای راست که پروردگار جهانیان است مهر گستر و مهر ورز است سلطان روز داوری است تنها تورا می پرستیم و تنها از تویاری می خواهیم مارا به راه درست هدایت فرما راه آنان که نعمت درستی به ایشان عنایت فرمودی نه تندروهای که غضب کردی بر ایشان ونه گمراهان بی تفاوت وبلاگت بوی عزت میده و ممنونم از اینکه سر زدی واظهار لطف کردی ضمنا مطالب زیبای هم ازحکمت ها نوشته بودی قلمت مانا [گل] منهم با یه چک آبدار به روزم نترسی ها عنوان پستمه ممنونم برقرار باشی[گل][گل][گل]

نثار

سلام شاعره گرانقدر ! مطلب شما را خواندم احساس شما قابل قدر است همیشه مقبول مینویسید . قلم تان نیرومند تر باد

انجمن فرزانگان کویر

با سلام با طایفه ای از بزرگان به کشتی در نشسته ....... تا توانی درون کس مخراش کاندرین راه خارها باشد انجمن فرزانگان کویر