گـــل فــر صــت 

 

                                   می وزد بــاد زدامـان بهــار  عطــــر فشـــا ن

                             رستــه از طــرف دمـن لاله و گـل در دامـا ن

                             همچو دیباست کنون دامن کوهسار و چمن

                             فــرحت جـا ن و دل ما ست هـوا ی بسـا ن

                            از گهــر ریــزی نیســان شــده خـــــرم گلـزار

                             میــکنــد زنــده تــــن خـــفته گلهـــــا با را ن

                              مــوسم تـــاز گی و عیــش و طــرب را بنگـر

                             بلبل از و صـل گل آمــدهمه در شور وفغـا ن

                              راز عشاق بـه هــر گوش طنین انـداز است

                              هر طرف همهمه ء مستی و عهـد و پیما ن

                              ای خوشآنکس که در این فصل گل یکرنگی

                              بفشــاند بکــــند شاد د لی هــــر انســـان

                               میشــود تــازه ( عزیزه ) دلــم از بـوی بهـار

                               گل فـرست طلب از زنـدگــی و سیـرزمــان                             

 

 

/ 8 نظر / 34 بازدید
حبیب

خانم عنایت سلام حضور شما سروده مقبول شما را باربارخواندم زیرا بسیار بردل چنگ میزد باواژه های شرین. همیشه سرایشگر باشید [گل]

محمود

سلام! نوشته هایت همیشه چنگ به دل میزند وبردل مینشیند همیشه خوش باشی

انجمن فرزانگان کویر

با سلام پارسایی را دیدم بر کنار دریا ..... گویم از بنده مسکین چه گنه صادر شد کو دل آزرده شد از من ؟ غم آنم باشد انجمن فرزانگان کویر

رایحه گل یاس

سلام گرامی .. بنام او که ما را بی نا م او بقایی و زندگی بی نام او شوق و صفایی و دردها بی ذکر او دوایی نیست . اشعار نغز و پر مایه شما با دقت و شوق رویت شد . هر روزتان نوروز و در اهدافتان پیروز و سر بلند و عاقبت بخیر باشید ...

کریمه ملزم

سلام دوست عزیز. زیبا بهار را به تصویر تازه گی ها کشاندید و با گلها راز و نیاز شاعرانه به پا نموده جلوه های زیبای را بی پرده نموده اید چه زیباست فصل شگوفای و جولان قلم شما عزیز شاد و شمشاد بمانید.

انجمن فرزانگان کویر

با سلام کلبه ایی محزون کودکان فاطمه نگران ........ چنان داغ دل ، داغ دل دیده ام که حال خود از لاله پرسیده ام انجمن فرزانگان کویر

نصیرهاشمی از کابل زیبا

چگونه يک کودک استادان مکتب را مسلمان نمود؟ اينطورنيست،برتمامي مردم يک نوع فيصله هيچکس کرده نميتواند.اگر دراين دنيا افرادکم فکروبيشهور زياد، است اما ازطرف ديگر هستند کسان ديگري که انسانهاي بسيارمعقولي اند.اگرپادشاه ايران دعوت نبي کريم صلي الله عليه وسلم را قبول ننمود ونام? ارسالي او را پاره پاره نمود!ونجاشي نيز که درزمان اوپادشاه حبشه بود هنگامي که دعوت پيغمبر برايش رسيد واو پس تحقيق دريافت که پيغمبر راستين است ،درغياب حضرت محمد صلي الله عليه وسلم به او ايمان آورد!! اکنون نيز دراين دنيا هستند کساني که ازاسلام آگاهي کامل ندارند وهنگامي که دربار? دين اسلام مطالعه نمايند بدون اينکه کدام ترديدوبيدرنگ مسلمان ميشوندکه اين خودش حقانيت اسلام را نشان ميدهد. چند روزقبل در ويب سايت پشتو قص? دختر بنام افنان را مشاهده نمودم که او نيز درصنف سوّم بودوچندين چندين اشخاص را مسلمان کرده بود!!اين گونه قصه ها نه تنها به ما بلکه به فرزندان ما نيز درس ميدهد که کودکان نيز ميتوانند افراد را به دين برحق اسلام دعوت نمايند وانها را مسلمان سازند! که دراين سخن بنيادي ازتعليمات است ،اينطور نميشود که خودش به اسلام نمي فهمد وديگران را به ا