دوبیتی

 

                                                  دو بیتی !

                                  شب است و باستــاره حــرف من شـد

                                   سکوت شب شکست و در سخن شد

                                   نسیـم نیـمـه شــب بـــا نکهـــت گـــل

                                   گـــــواه رازهــای مـــاه و مــــن شـــــد

                                    عزیزه عنایت :2017/7/25

/ 0 نظر / 59 بازدید