**  آئینه ء دل **

 

دیشب همه شب در نظرم جلوه  نمـودی

                                  با جلوه ء خــود بر دل من مهر فــزودی

تا دیده به دیـــدار کـــواکـــب  بگــشــود م

                                  دیدم که یـکی  اختـر رخشنده تو بودی

ای  ماه حسینم   زکــدام طا ئفه ء  تــــو؟

                                   کاندر جمع خوبان تو یکی بود و نبودی

در بـــزم غـــزلهای من و خـــلوت شبــــها

                                   گه شور و نوائی و گه آهنگ وسرود ی

زنگی که بدل بود  ز هجـــران  محبــــــت

                                    با مهــر خــود آ ئــینه ء دل را بزدود ی

ای بــاد صــبا گو: زمن آهسته بگـو شش

                                    کین دل زبرم  وه که چه رندانه ربــودی

                   از اشــک (عزیزه ) چه بـــود بیش مـــراد ت        

                   کــز گریـــه ء خــود جــا نـب او ره گشــودی

/ 5 نظر / 32 بازدید
انجمن فرزانگان کویر

با سلام عربی دو جوال بر شتری بار کرده بود و خودش بر سر آن دو جوال نشسته بود......... فکر آن باشد که بگشاید رهی راه آن باشد که پیش آید شهی انجمن فرزانگان کویر

محمد علی رضایی

من ملك بودم وفردوس برین جایم بود آدم آورد در این دیر خراب آبادم... اولا سلام وعرض ارادت صمیمانه[گل][گل][گل] ثانیا خیلی ببخشید که دیر سر زدم. ثالثا دلم هم برای شعرهای قشنگت تنگ شدده بود. رابعامشهد بودم ونائب زیاره شما. خامسا با معمای ادیسون وبهشت در خدوت شمام. در پناه حق همیشه شاد وامید وار قلمت هم مانا[گل][گل][گل]

انجمن فرزانگان کویر

با سلام ……..خود شما هیچ کمکی به من نکردید از داد و داد اینهمه گفتند و نکردند یا رب چقدر فاصله دست و زبان ماست انجمن فرزانگان کویر

گلشهر

سلام . خیلی قشنگ بود مثل همیشه. گلشهر هم دوباره برگشت. با ارزوی موفقیت روز آفزون

نجیب الله صمدی

سلام فروان! بسیار یک غزل زیبا و دلنشین بسیار خوشم آمد . موففیت بیشتر