پست های ارسال شده در دی سال 1393

آفتاب

                                                    آفتاب                                       هــرصبح بــروی پنجــره آغــاز میشــوی                                     چــون گل بـه پیش دیدۀ من باز میشوی                                     دخــت شفق زمهــر تـو بـالنـده میشــود                                      ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 29 بازدید