پست های ارسال شده در بهمن سال 1392

                                           مهر صلح                        بـدل دارم  تمنائی که روزی با صفا آیــد                        بـرای ملـت افغــان نشـاط جانفـــزا آیــد                           بخندد گل به ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 33 بازدید