پست های ارسال شده در آدر سال 1392

دوبیتی

                                               دوبیتی                                     بیا ستارۀ شبهای تـــــار و تنهایی                              که پـــرفــروغترازاختــران و زیبـایی                              وگــرکه بخت کنــد یاریم بدیــدارت                              چــوعطـرگـل آیی و مشک افزایی
/ 7 نظر / 31 بازدید