پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

بوی گل

                                                      بوی گل                                             سحر باد صبا بوی گل آورد                                    زبوی گل هــوای کابل آورد                                    هوا و بوی میهن ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 27 بازدید

رمضان

                                          رمضان  ماه مبارک                                                   این ماه پــر از فیض و گرانیکه چو جان است                                 بخشایش حق بـوده و مــاه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 35 بازدید