پست های ارسال شده در دی سال 1391

گنج قناعت

                                          گنج قنا عت                                        ازشکست دل تــن پــر از شرر داریــم مــا                           همچو ابری نا قـــراری چشم ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 34 بازدید