پست های ارسال شده در مهر سال 1390

لشکر عشق

                                       لشکر عشـــق                                  حد یـث دل بـه دلبـر مینویسم                      چوشعری تازه و تر مینو یسم                       زعشــق آتشیـن و نا ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 34 بازدید
                                                   بشکسته پـــــر                                                                                      آتش فتــاده در باغ, فکـــــر شرر نما ئیـــم                                  دامان این گلستـــان, دور از خطر نمــا ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 33 بازدید