پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

                              **  دیار عشــق**                                    بیتو با خــــود همیشه در جنگـــم                               گاه چــــون شیشه گاه چون سنگم                                 بی تـــو عا لــم خوشـم ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 20 بازدید