پست های ارسال شده در تیر سال 1389

                      **  نمـــاز عشـــــق **                          مـــرا بســـر هــــوای جـــدائی آشـــنا ئـــی نیســت                        چنـــان بــدام تــو ام من کــه رخنهء ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 26 بازدید