پست های ارسال شده در اسفند سال 1388

                       نوروزخجسته                                                                 مبـــارک بـــاد نــــوروز خجستــــــه                             که سرما از دیاران رخـــت بستــــــه                              چودیبا سبـــز پوش است کوهساران                             زباد ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 24 بازدید

قهقهه ی تناز

                       قـهـقـههء تنـــاز               دلم خــواهـدکنـــم در آســمان آرزو پـرواز               رسم در هــر کجای دهـر بافریــادو بـا آواز               دمم روح ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 25 بازدید