پست های ارسال شده در بهمن سال 1388

جلوه گاه

                                            مخمسی برغزل حضرت ابوالمعانی بیدل جلـــوه گــاه                     عاشقـانت را هــوای دیگری در کار نیسـت  مرغ دلرا سـوی تو بال ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 25 بازدید

شــور جــــنـون

               شــور جــــنـون         ســاقــیــا دور مــکــن ســاغــرپــر صهبــا را بــــاده درجـــام بـکــن تــا شــکــند غمهـــا را   می خوریم یک دوقدح لحظه ی مدهوش ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 27 بازدید