پست های ارسال شده در مهر سال 1388

شلاق باد

                                             دریکی ازشبهای بی                                                        برقی و سیاه کابــل                                                                                ** شلاق باد **                           شبـانگه شیــونی از کلبــه ء دور ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 26 بازدید

طوفان غم

            **  طوفان غم **                                                         رنگ و بوی این گلستان را کسی دزدید ورفــت                تــازه گلهای بهــارش دانــه دانــه چیـــد ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 28 بازدید