پست های ارسال شده در خرداد سال 1386

                   **  ذوق تمنـــــــــا **           دل درطلب وصل تـــــو آرام نــــدارد            ترس و حذر از نیک و بدی نام ندارد                                     درسینه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 20 بازدید