پست های ارسال شده در دی سال 1384

عدالت گستری

                                           عــدلــت گستری                        وطن امروز بيش از هرچه از ما کار ميخواهـــــد                      جوانان را ز هر وقت ديگر بيدار  ميخــــواهـــــــد                      ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 23 بازدید

جذبه ی عشق

                                           جذبـــــهء عشق                                                                           هرجاکه روم در نظرم جلوه نمايی               هردم بدلم جذبهء عشقت بفزايی                                           جان باخته گانند براه تو زحد بيش                                            ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید