پست های ارسال شده در تیر سال 1384

                                    سحـــــر گه       عزيزه عنايت                                               سحر از شرارت دل بدرت نيــــــازکـــردم                               رشتهء کلام دل را همه باتوبـــــازکـــــردم                               در شهردل گشودم بحضورت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 35 بازدید
                                           (( فــيض تــجــلــی ))                          ناگهان  ديده گشودم من از آن خواب گــران                                    دوش در ظلمت شب نور خــدا را ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید
                                         ((  گرمی عشق))                  از جور وستم های تو ای يار بگــريم                                   فارغ نشود دل که چو صد بـــا بگريم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید