پست های ارسال شده در فروردین سال 1384

                                        (( مرغ سحــــر))        مرغ سحر بانگ  زد غفلتم آگه نمود                                          ديده گشودم زخواب صبح دل افروزبود        صبح برازنور مهرصبح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید
                                         ((  جذبهء عشق ))            هر جاکه روم در نظرم جلوه نما يی                                       هردم بدلم جذبه عشقت بفزايی            جان باخته ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید

گرد ملال

                         (( گرد ملال ))                 غبارتيره اندوه گرفته قلبم را             تاشود دانه های بارانی             درآسمان چشمانم             تابخواند غم درونی من             ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید