دوبیتی

                                

                                            دوبیتی  !

                                 دل ازیــادت به تن پــر میزند باز
                            به هر کنج قفس سر میزند باز
                            به هر تــار ربـاب آتشین عشق
                            ســرود عشق وآذر میــزنــد باز
                             عزیزه عنایت :2017/6/8

/ 0 نظر / 55 بازدید