صفیر صلح

                                      صفیر صلح

                            بــه آسمــان وطـــن ابــر نــوبهـــار شــویــم

                             نسیم رویشی بر دشت و کوهسـار شـویم 

                             صفیرــصلح شـویـم درفضای کـوچــه وشهـر

                             ســرورومــرهــم دلهــای داغــدار شـــویـــم 

                               عزیزه عنایت  2013/9/10 –

/ 4 نظر / 36 بازدید
رامین

ماشاالله مثل همیشه زیباست . قلم تان رساتر باد

انجمن فرزانگان کویر

با سلام آیا برای امام حسین(ع) می گرییم و بعد او را می کشیم؟................. انجمن فرزانگان کویر

نثار

سرودۀ تان خیلی زیاست .

انجمن فرزانگان کویر

با سلام ابر باشی و نباری چه سخته.................. تو کیستی با این شکوه و جلال انجمن فرزانگان کویر