مخمس برغزل حضرت  بیدل                                            

                                     زلال  اشک 

                                                                                                                    

                                       دلم از فــراق حسنت   چه بسـا تپیده بـا شــد

                                       سحری که جلوهء تو زقضــا نــد یـده بـا شـد

                                       چقـدر زلال اشکــم برخــم دویـــده بـــا شـــد

                                                          پی اشک من ندانم به  کجــا رسیده بــا شــد

                                                          زپیت دو یدنی داشــت برهــی چکیده با شـد

                                      به هــوای آستــا نــت همچو بسمــلی  تپیـــد ن

                                       بــامیـد و صـل رویــت بـه صـد آرزو دویـدن

                                       چقــدر شکسته بـا یـد به حــریــم تو رسیــد ن

                                                          تب و تــاب مو ج باید  زغــرور بحر دیــدن

                                                          چه رسد  به حالم آنکـس که تــرا ندیده با شـد

                                      همه این نوای عاشق زفیوض سوزوساز اسـت

                                      سر عاشقــان راهت به سجـود و د ر نمازاست

                                      زبهـــار الفتء تــو گـل بنــده گی نـیــاز اســت

                                                           به چمن زخون بسمل همه جا بهار ناز اسـت

                                                           د م تیغ آن تـبـسم رگ گـل بـــریــده بــا شـــد

                                     زخمـار عـیش و مستی نـرسی به قــرب جــانـان

                                      تــا نـشــد گــداخــته دل, بـه سـلــوک راه دوران

                                     خون دل فشــاند با ید, همـه شب چوگل, بدامــا ن

                                                            زطریق شمع غافــل مگــذر در این بیـا بـان

                                                            مژه آب ده زخـــاری  که به پـا خلیـده با شـد

                                    عـاشـقی بهــار ز یبـــا و هـــوای د لپسنــــد اســت

                                    دل عا شقــان بسمل  به هـــزار, پـــرده بنـد اســت

                                    نـروی بسوی عشقی, که رهش پــر از گزند اسـت

                                                          به دماغ دعـوی عشق سر   بوالهوس بلند است

                                                           مگـر از دکان قصـاب, جگـری خریده با شــد

                                  زندگی  چو گل دل آراست وگهی به رنج و سختی  

                                  نتـــوان کســی  رهیدن زشـــــرار تـیــــره بـخـتــی

                                   چــه بساط فــقــر بــا شد , یـا کـه عـالمــی زمستی

                                                         چه بلنـدی و چه پستی چه عدم  چه ملک  هستی

                                                          نشنیــده ایــم جـــا ئی کـه کس آرمیــــده با شـــد

                                 بشکـفــد( عـزیـزه) چــون گـل ز لطـافــت  گمــا ن

                                  دل و دیـــــده ام  مــنـــور, زفــــروغ آســتـــا نــش

                                  بخشــد م  حیات دیگــر  مـهــر و الفــت  عیـا نــش

                                                         به هـــزار پـــرده( بیدل) زدهــان بــی نشــا نــش

                                                         سخنـــــی شنیـــده ام من کـــه کسی نــدیده با شــد

           

                                           5/1/2011

                                                             کشور هـا لنـد

/ 17 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رهگذر

سلام عزیزه جان: با یک غزل تازه بروزم..............

سروش

خواهر عزیزم عزیزه عنایت درود به شما و به قلم توانای شما سه گانگی های دلنشین و دل انگیز بی تعارف باید بگویم که زیبا می سرای و دلانگیز منتظر شعر های بعدی ات خواهر بهاری و سبز باشید

انجمن فرزانگان كوير

با سلام نمي دانم كه فاطمه(س) با تو چه نجوا نمود…… اي داد ، كس به داغ دل باغ دل نداد اي واي ، هاي هاي عزا در گلو شكست انجمن فرزانگان كوير

عارف

سلام خانم عنایت مهربان ! بسیار مقبول سروده بودید همیشه با طراوت با شید [گل]

... محسن زردادی

عزیزه جان عنایت سلام! واقغاً استادانه سروده اید . شعرعالی باواژه های ناب که مخصوص شما و طبع شاعرانه ی شما است.. مطلب شمارا در آریایی هم خواندم و آنرا پسندیدم.. موفق باشید و بسلامت!![گل][گل][گل][خداحافظ]

ندیم

سلام خواهر بزرگوار ! احساس شما قابل قدر و ستایش است عالی بود و زیبا [گل]

شایق صحرا

سلام خواهر گرامی! من از بهار عطر آگین اشعار شما گاه گاهی این دماغ خسته و کوفته را معطر می سازم، بلخصوص که درین مخمس زیبا زیبائی کلام چقدر برجستگی دارد قلم شما نویسا باد. عابد

زریر

سلام و عرض ادب حضور تان خواهر ارجمندم! با مطلبی بروزم حضور تان را گرامی میدارم

انجمن فرزانگان كوير

با سلام حكايت كرده اند مرد ساده دلي ……… زد بانگ كه كيست حاضر امروز كز عشق نبوده خاطر امروز انجمن فرزانگان كوير

serina

نگاهت کافيست تا دوباره در هواي آمدنت بميرم ، تو هميشه دعوتي ، راس ساعت دلتنگي