شب یلدا

                      شب یلدا مبارک  !


               بسرانگشت لطافت بازکن یکه یکه

               گــــــره زلــــف شـــــب یـــلـــدا را

               شانـه زن افشـان کن بـردوش اش

               مــوی پـــرعـطــرگــلــی فــــردا را

               عزیزه عنایت :

/ 0 نظر / 66 بازدید