بساط غزل

                                              بساط غزل

                             تادراین خلوت شب خامه سخن گو باشد
                        درمیــان مـن و دل قصــه از آن رو بــاشـد
                        تا بساط غـزل ایـن سلسلـه رنـگیـن دارد
                        گل شب بــرسـر من زینـت گیسو بـاشـد

                              عزیزه عنایت :

/ 0 نظر / 32 بازدید