آفتاب

                                                آفتاب

                                  درسکــوت مبهم تـاریک شب

چلچراغ عشق میبایـد گرفت

                            ره روان راداد،نــــوری ازصفـــا 

تا بگردد پــاک خوبیـها ز زشت

تــاطلـوع صبــح امیــد و نـویــد

ازسیـاهی ها سپیـدی هـابرید

آفتــاب ای آفتـــاب ای آفتــــاب

چون توبودن درسخاوت بی نقاب

 

/ 6 نظر / 33 بازدید
انجمن فرزانگان کویر

با سلام تاملی بر دیالوگی خاطره انگیز ...... که با دزدی هم که نه این دنیات درست میشه نه اون دنیات !!! انجمن فرزانگان کویر

انجمن فرزانگان کویر

با سلام عشق یعنی انتظار................. یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم در میان لاله و گل آشیانی داشتم انجمن فرزانگان کویر

انجمن فرزانگان کویر

با سلام از خدا ترا بخواهم دنیا سامان بگیرد آرام شود ما به پای تو نشسته ایم......................التماس دعا انجمن فرزانگان کویر

انجمن فرزانگان کویر

با سلام دیوانه ای پادشاهی را پرسید : سئوالی کرد آن ديوانه شه را که تو زر دوست داري يا گنه را انجمن فرزانگان کویر

انجمن فرزانگان کویر

با سلام .............در کسوت بی تابی آتش زده بر چوبم یعقوب نیم اما هم گریه یعقوبم یا حسین انجمن فرزانگان کویر

عزیزه عنایت

ممنون از هر یک شما نازنینان گرانقدر سلامت و همیشه شادمان باشید .