خزان

                                       خزان  !

 

                              فصل خزان است بیا زینت بستان نگـر   

                     خیمۀ زرگون باغ زیب گلستـــان نگــر

                     داده فلک رایگان  جــامۀ زر شاخسار

                      همچو نسیم بهار باد زر افشان نگــر

                      جلوۀ عرس باغ محو کنـد عاشقــا ن

                       زرد به تن جامه و سـاقۀ عریـان نگـر

                       تازگی ئی مهر گان بوی بهاران دهـد

                           فصل خزان گرچه است لیک چو نیسان نگر

                       ایکــه دریغـا دگر نیست بقای طـــرب

                       غنچه کند الـــوداع بلبل حیـران نگـــر

                        غیر تحمل بود تــرک رهــی آشیــان

                        روز جدایی دوست دیدۀ گریان نگـــر

                        باز زمستان رسیدبردرمسکین غریب

                        کلبۀ تاریک و سرد سفرۀ بی نان نگر

                         مرد غریب وطن از غم فقر است زار

                         جامۀ صد پاره و اشک  یتیمان نگــر

                         خفتۀ بی ســرپنــا ه در گـرو باد ها

                         با دل پــر غصه و حال پربشان نگـــر

                         زار- عزیزه - شود ازغم تو همــوطـن

                         هرنفس از رنج تو اشک بدامان نگــر

/ 4 نظر / 34 بازدید
رایحه گل یاس

سلام گرامی توفیقی حاصل شد تا در بوستان بسیار زیبا ی شما قدمی گزارم و از مخلوقات ارزشمند شما خوشه ایی برگیرم و ره تو شه خویش قرار دهم ... موفق و عاقبت بخیر باشید ..... آن جلــو ه که دارد کشش و رایحۀ دو ســت پندا رکه در کــوی طلب دوست چنــان است

ابوالقاسم بهرامی

سلام به روزم ومنتظر نگاه قشنگ شما ونظرات ارزشمندتون