شب یلدا

                      شب یلدا مبارک  !                بسرانگشت لطافت بازکن یکه یکه                گــــــره زلــــف شـــــب یـــلـــدا را                شانـه زن افشـان کن بـردوش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید

دوبیتی

                                                    دو بیتی !                                   شب است و باستــاره حــرف من شـد                                    سکوت شب شکست و در سخن شد                                    نسیـم نیـمـه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید

دوبیتی

                                                                             دوبیتی  !                                  دل ازیــادت به تن پــر میزند باز                            به هر کنج قفس سر میزند باز                            به هر تــار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید

رایحۀ دوست

                                رایحۀ دوست                     درگردش چشمی توکه صدقصه نهان است                   دانــم که حد یث وهوس عشق درآن اســت                   خــوانــدم سخـن عشق ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 48 بازدید

عشق نهان

                          عشق نهان                              زچشم پــرشررت دانـه دانـه میخوانم            هــزارقـصـۀ پنــهــان عــاشقــانــۀ تـو            سخن نگفته حکایت کند زعشق نهان            نگاه مست ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 55 بازدید

نیایش

                                            نیایش               مرغان چمن هر سحر از عشق تو گویند             از نگهــت گــل راه وصــال تــو بجــویـنــد             آنــانـکـه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 49 بازدید
                           همدلی          با یک گل آن محیط گلستان نمیشود          مــرهـم بــرای درد یتیمــان نمیشـود           بـا اتفاق رشک چمن میشـود وطـن          جزهمدلی،خانه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 58 بازدید
آذر 96
1 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
7 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
1 پست